Vuur van de Heilige Geest

Neen, geen hocus pocus! Maar een innerlijke gesteltenis. De Geest die in ons leeft, brengt mensen samen, maakt één. Hij verbindt ons niet alleen met elkaar, maar ook met God. Waar de Geest van Jezus mensen actief bezielt, groeit onze Kerk naar een nieuwe vitaliteit. Heeft niet de Kerk van nu nood aan een hernieuwd besef van het vuur van de heilige Geest. Elke gelovige heeft dit vuur mogen ontvangen in het heilig doopsel en vooral in het heilig vormsel.
Dat dit vuur in ons mag blijven branden. Een vurige bezieling en sterke overtuiging. Een geestdrift omwille van Jezus en zijn Evangelie! Mag het vuur ons doen opstaan uit onze lauwheid en onverschilligheid. Mag de Geest ons wakker schudden uit onze geestelijke loomheid. En laten wij Hem de kans geven opnieuw zijn werk van vernieuwing te volbrengen.