Niets dan Liefde

Er bestaat zoiets als Liefde. Gelukkig zijn er hiervan getuigen. Maar ze lopen er niet mee te koop. Het is een stille kracht. Wie liefheeft, wordt geholpen. Hij of zij ziet de wegwijzers die er staan langs de weg. Een hooghartige loopt er zo aan voorbij.
De Heilige Geest fluistert het ons in: herinneringen aan beleefde momenten, de volgende stap om te nemen, wat te zeggen in tijden van beproeving. Alles kan ons dichter bij Jezus brengen. De keuzes die je maakt, de bloem waarnaar je kijkt, de glimlach of de traan van een vriend.
Hij is daar. Onaantastbaar. Maar waarachtig.
Hij stelt je niet teleur en spreekt woorden van vrede. Geen wereldse vrede maar een soort van heerlijkheid. Bij Hem zijn is alles wat ik wil. Hem kennen vervult mijn hart. Hij troost me, verontschuldigt zich bijna omdat ik hier op aarde als banneling moet leven. Maar Hij verzekert me dat Hij op me wacht en dat de belofte van eeuwig leven mijn verwachtingen ver te boven gaat. Soms breekt het al door. Ik koester die momenten en ga gesterkt verder.