Je moet het zien!

Iedere dag krijgen we een wereld te zien vol onrust, onenigheid, oorlog en ellende, afbraak, rellen, rotzooi. In zo’n wereld zijn er mensen nodig die ons de ogen openen voor het vele goede dat er in diezelfde wereld gaande is. Het is de Heer, de levende Heer is werkzaam in een leger van goede mensen, over heel de wereld. Jezus verschijnt, Hij treedt naar voren in de dromen, verlicht het bewustzijn van mensen die liefhebben of haten, die werken en bidden en denken. Hij zet mensen aan tot solidariteit, tot inzet voor vrede en gerechtigheid, tot vergevingsgezindheid en liefde. Dat geeft mensen moed om hun leven weer op te nemen. Het bevestigt mensen en troost ze in hun honger naar liefde, in hun strijd voor vrede. Bidden wij dat Hij ook tot ideologie uitgegroeide  misvattingen, haat en vervolgingsdrift kan ombuigen tot liefde.
Geef vrede, Heer, geef vrede!