Geen put te diep…

… als we Jezus in de boot van ons leven willen meenemen. Dit las ik in een preek. Ik deel de essentie graag met jullie. Jezus zegt: ‘Vrees niet, Ik ben bij je.’ Hij redt de overspelige vrouw van steniging en zegt alleen: ‘Ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig voortaan niet meer.’ Hij geneest melaatsen, laat blinden zien. Jezus kijkt de mensen aan met de warme ogen van God, raakt hen aan met Gods tedere handen, gaat naar de armen en de zieken toe met de zorgende voeten van God. Jezus zegt: ‘Ik zal bij je zijn tot aan het einde van de wereld. In welke put je ook valt, wat je ook uitgespookt hebt, hoe ontroostbaar ook je verdriet en hoe immens ook je leed mag zijn, Ik ben bij je. Bij Mij kun je altijd terecht.’ Neem jij Jezus ook mee op jouw boot doorheen het leven? Hij, de veilige weg, het licht, Hij heeft woorden van geloof en hoop en vooral van liefde.