Eenheid

Elke mens hunkert naar eenheid. Ondanks verscheidenheid is er meer dat mensen verbindt dan wat mensen scheidt. Het mens – zijn onder de mensen is daar de belangrijkste reden voor.
Verscheidenheid mag eenheid niet in de weg staan. Elke mens hunkert naar eenheid onder vrienden en familie.
Op zoek naar eenheid in verscheidenheid staat eerbiediging van de ander bovenaan. Eerlijk op zoek zijn naar eenheid brengt al vrede in het hart en onder de mensen, vrijheid en geborgenheid. IK – JIJ – Wij – samen verdragen is een diep verlangen van elke mens!

TV