Geduld

Opgejaagd als we zijn door de media raakt ons geduld vaak op en willen we op de eerste rij staan om alles als eerste te weten. Toch is geduld hebben, geduldig kunnen zijn een schone deugd! Wie kan dat nog om geduldig te wachten en niet vooruit te lopen in ons doen en laten, daarbij heel vaak zich zelf voorbij te lopen? Geduld hebben geeft rust in het leven, geeft zelfs een stukje vrede. Geduld hebben, rustig kunnen wachten is een gave om te berusten en rustig te kunnen reageren op de dingen die ons overkomen. Geduld vraagt oefening!

TV