Mens geworden Woord

Op Sabbat zijn de Joden gewoon het Woord centraal te plaatsen in de liturgie.

Jezus doet ook mee.

Zijn openbaar leven begint in de synagoge.

Hij neemt zelfs zélf de boekrol vast en verkondigt het Woord van God.

De stem van Jezus en het Woord van God dat hij verkondigt, vallen samen…..en dit voor de allereerste keer in de loop van de geschiedenis.

Waar zou het Woord van God beter tot zijn recht komen dan uit de mond van Jezus?

Is Hij immers niet zélf het mensgeworden Woord?

Hij bevestigt dit.

Hij zegt: Vandaag is dit Woord van de Schrift in vervulling gegaan. Ik ben het Woord zélf!

Ook wij zijn geroepen Gods Woord tot ons te nemen, te herkauwen, ons er door te laten veranderen, opdat ook wij de trekken van Jezus krijgen, op Hem gaan gelijken en God ook mens wordt in ons.