Sterk in de strijd

Wie op de Heer vertrouwt staat sterk in de strijd. Als je recht in uw schoenen staat, kunnen ze u niets maken. De Heer staat aan de kant van de rechtvaardige. De Heer kent ons hart. Hoogmoedigen komen ten val, nederigen erven het eeuwig leven.
En is het dagelijks leven soms echt niet een strijd? Een strijd tegen de tijd. Een strijd tegen tegenslag. Een strijd tegen partijdigheid. Soms lijkt het leven wel op een rollercoaster. Hoe staande blijven?
Vertrouwen is het sleutelwoord. Niet toegeven aan moedeloosheid of pessimisme. Vooral het niet alleen willen doen. We zijn geen supermensen. We zoeken steun bij elkaar. We zoeken steun bij God.
De cynici zullen zeggen: Alsof God daar iets kan aan veranderen. Wonderen bestaan niet.
Zij bevinden zich echter in een uitzichtloos bestaan. Geen leven na de dood.
Uit het verleden is gebleken dat God een helper is in de strijd. Dat zijn niet zomaar verhaaltjes voor ons vandaag. Dat zijn getuigenissen. We mogen er op rekenen.