Kana

Een bruiloft is een heuglijke gebeurtenis. En dat is de hele teneur in de lezingen van deze zondag. God stemt tot vreugde. En deze hebben we zo nodig. Geen uitgelaten vreugde maar een stille vreugde diep in het hart. De vreugde is bedoeld voor alle mensen maar meer nog voor hen die te lijden hebben. Er is gebrek dat wordt overstelpt met liefde. De wijn is op en Jezus komt overvloedig tegemoet met 6 maal 100 liter en dan nog wel van de beste wijn. Ons lijden verdwijnt in het niets ten overstaan van zoveel goedheid en barmhartigheid. Dit is een belofte. Het gebeurt niet meteen. Het uur is nog niet gekomen. We hebben een leven te gaan. We mogen het lijden niet minimaliseren. Maar de wijn, die proeven we al in kleine momenten van geluk. God laat ons niet helemaal alleen en geeft ons zo nu en dan een teken. Om het vol te houden. Hoeveel tekens hebben we nodig? Is het nu al niet overduidelijk dat het goede staande blijft en het slechte vergaat. Van bij het begin van Jezus’ optreden zit dat er in. Vanaf dat moment is Het Rijk Gods midden onder ons.