Fluistering

Kom, kom dichter.

Sluit daarbij je ogen

om meer te zien

dan waar te nemen is.

Grijp, strek uit

naar raadselachtige contouren,

balancerend in een nevel van geuren

te bespeuren.

Smaak, proef intens

resonerende goedheid.

Ontdek daar, alleen daar

het geheim;

in ruisende stilte

na zachte

fluistering.

(mv)