Vader, Zoon, Heilige Geest

We vieren zondag het ‘Doopsel van de Heer’. Een belangrijke figuur hierin is Johannes de Doper. Maar hij blijft bescheiden. Het gaat niet om hem. Eigenlijk is dit het feest van de Zoon. Jezus wordt hier meer dan bevestigd in Zijn zending of noemen we het roeping.
God, de Vader, spreekt Zijn welbehagen over Jezus uit. Dit komt tot stand met de hulp van de Heilige Geest. Een krachtig en sterk moment vol betekenis. Je kunt er vanaf nu niet meer naast kijken. Jezus is de langverwachte Messias die redding en rechtvaardigheid brengt. Al blijft dit een mysterie dat enkel geopenbaard wordt aan zij die het willen verstaan. We gebruiken beelden zoals een stem uit de hemel of een duif die neerdaalt, waar woorden tekort schieten. Moet het nog gezegd dat dit goed nieuws is. God trekt zich de kleine en arme mens aan. Er is hoop op eeuwig leven. De zonde wordt overwonnen en we zullen vrij zijn. Het Rijk Gods is op handen. Jezus is er klaar voor. En wij?