Kerstmis

Het is Kerstmis. Kerstmis gebeurt heel vaak onverwacht tegen de wereldse gang van zaken in. Heel plotseling dat iemand, en alleen God weet waar in alle stilte, zonder lichtjes en geschenken het wonder van Gods Menswording beleeft en uit draagt. Iemand die omziet naar een mens verloren, naamloos en vergeten! En het gebeurt dat de boodschap van het kind waar gemaakt wordt door iemand die het duister van de nacht wil door breken, een lichtend woord spreekt van hoop en bevrijding, voor de kleine uitgesloten mens, om weer mens te worden midden onder ons. En het gebeurt nog steeds dat iemand zijn nek durft uitsteken, er alles voor over heeft om voor ontheemden een plaats te zoeken om te wonen, opnieuw “herbergzaam” te leven. En het gebeurt nog steeds dat mensen op weg gaan om te zien naar het kind in de kribbe. Naar Maria en Jozef. Met de herders te luisteren naar het blijde lied van vrede. Met de Wijzen de juiste ster volgen en speuren naar Gods menswording in het Kind van Kerstmis!

TV