Engelenvleugels

Mensen

kunnen engelen zijn…

Ze dragen je op zachte vleugelbedden

en openen teder versleutelde woorden

die ooit leken verdwaald en verdwenen te zijn.

Mensen

kunnen Gods gedachten lezen,

ze zalvend neerleggen op wat ooit was gewond.

Ze kunnen wondere talen spreken, diep helend

omdat God hen zond.

Dank mensenkind,

omdat jij die engel bent

die haar oor te luisteren legde, stilzwijgend

gelaafd, gelest door Jezus’ Mond.

Dank Jezus voor Jouw geliefden

hier op aarde.

Dank Jezus dat Jij hen vond.

Mieke