Hier ben Ik

Beschikbaarheid. Laten we dat woord eens nader bekijken. Het eerste waar ik aan denk zijn ouders die beschikbaar zijn voor hun kinderen. Ouders die tijd maken en hun agenda niet laten overheersen. Maar daar gaat nog aan vooraf dat partners voor elkaar beschikbaar zijn. Je gaat een weg samen en kijkt ook samen naar die weg. Zijn we goed bezig?
De beschikbaarheid van Jezus gaat veel verder dan het eigen gezin. In zekere zin kan je ook wel zeggen dat Hij volledig beschikbaar is voor Zijn Vader, om Zijn wil te doen. Maar die Vader heeft een plan. Hij wil zo dicht mogelijk bij Zijn mensen komen. Hij toont dat Hij hen graag ziet. Dat we onvoorwaardelijk aanvaard zijn. Daarom geeft Hij Zijn eigen Zoon. Jezus wordt als mens geboren midden onder ons. Alles wat een mens kan meemaken neemt Hij op Zijn schouders. Hij staat als mens ook in een geschiedenis en beantwoordt aan een verwachting. Maria is drager van die verwachting samen met andere trouwe dienaars van de Heer. Het gebeurt nu ook. Iedere dag. Dank u, Jezus.