Advent

Weer Advent

Donkere tijd, uitzien naar Licht

Ziende worden.

Weer Advent

Uit het donker licht ontdekken

Voor anderen Licht zijn.

Weer Advent

Mens van vreugde worden

Het wonder weer laten geschieden.

Weer Advent
Midden in de nacht gezangen horen

“Een Kind is ons geboren”

Jubelen van vreugde om Gods Zoon.

Een zalige Adventtijd

Op weg naar Kerstmis

Naar een kind

God midden onder ons.

TV