Loop Hem tegemoet!

Hij komt, Hij komt, die lieve Goede Sint,

mijn beste vriend…

Hoe verlangend kunnen ‘onze kleintjes’ ernaar uitzien…er soms niet van slapen.

Ja, dit verlangen kan ons iets duidelijk maken, ‘een teken zijn’, van het verlangen dat we allemaal in ons dragen, het verlangen naar het Goede, naar mijn beste Vriend.

Zondag vieren wij de eerste zondag van de Advent, te midden van onze woelige tijd.

Kennen we allemaal niet het gezegde: ”waar de nood het hoogst is, is de redding nabij!”

De redding is op komst! We worden opgeroepen waakzaam te blijven, te bidden, om stand te kunnen blijven houden ‘met opgeheven hoofd’ en onze handen uit te strekken naar de komst van het ‘Kleine Kind’, onze liefste Redder!