Dienstbaar zijn

God,

Laat me woorden van troost vinden
om de angst
van mijn zieke medemens
te verzachten.

Geef mij kracht
om mensen in nood te helpen,
om handen te reiken,
die ons verbinden.

Schenk me tederheid
om elke vorm van hulp
in Uw naam
liefdevol te volbrengen.

God, wees mij steeds nabij!

Jozef V.