Klimaat

Het gaat mis met het klimaat. De opwarming van onze aarde bedreigt ons hele zijn. Vragen worden gesteld hoe het met de natuur gaat aflopen. We zijn bezorgd voor allen die na ons komen. We denken wel na over hoe het over 30, 40, en 50 jaar zou moeten. Als er nu niets gedaan wordt zijn die vooropgestelde datums niks waard. Iedereen, zelfs wereldleiders, slaan zich op de borst als schuldige dat het mis gaat met ons klimaat, maar zoeken toch hun eigen profijt. Op het laatste moment was het haast finaal mis gelopen in Glasgow. Het eigen voordeel kwam op de eerste plaats. Zo heeft de Schepper van hemel en aarde het niet gewild.
Daarom heeft hij de kroon van zijn schepping aangesteld als de rentmeester over zijn werk. Wie eigent zich dan het recht toe om zijn werk te vernietigen en geen goede rentmeester te zijn over zijn werk?

TV