Mijn Heer, mijn Koning

Een psalm zou ik willen zingen voor mijn Heer, mijn Koning. Een koningspsalm.
Hij die mijn hart bevrijdt van angst en onzekerheid. Hij, op wie ik bouwen kan omdat de waarheid zegeviert.
Hij is niet van deze wereld, zijn Koningschap is niet van deze wereld. En toch heeft Hij er niet voor teruggeschrokken om in deze wereld ons leven en lijden te delen. Op zich te nemen en te laten verheffen. Zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij ons schonk zijn eniggeboren Zoon.
Toen Hij van ons weggenomen werd, zocht Maria Magdalena Hem dag en nacht. Haar Heer komt naar haar toe. Verrezen en onaantastbaar. Hij komt van hierboven neergedaald. Begeleid door de Heilige Geest.
Niet van deze wereld. Niet aanvaard. Vergeten en veronachtzaamd. Een struikelblok?
Armen en eenvoudigen verstaan het. Het Rijk behoort toe aan armen van geest, treurenden, vervolgden, …
Bidden wij voor deze wereld bij Zijn gratie.