Scharnierpunt? JA!

De impact van de Coronatijd is enorm. Wellicht ontgaan ons de werkelijke dimensies van de ontstane crisis want het ‘Beest’ is nog niet bedwongen. Onze bewegingsvrijheid ligt plots aan banden, letterlijk een ‘cordon sani-taire!’ Een invasief virus dat de hele wereld in zijn greep houdt, het vrijgevochten Europa dat nu weer grenzen kent, globaal houdt men de adem in met de mondmaskerplicht en de we-reldeconomie kreunt onder het juk van allerlei beperkingen. Staan we aan de vooravond van wereldomvattende veranderingen? Wordt er op heden definitief een geschiedenisbladzijde om-geslagen? Wellicht verwoord ik de verzuch-tingen van heel wat mensen die intuïtief aanvoelen dat onze grote wereld zich in volle overgang bevindt. Een gefundeerde visie dringt zich op en antwoorden worden ver-wacht. Als christen weet ik dat ik nooit aan mijn lot ben overgelaten. Mijn hoop is en blijft de ‘grote belofte van God’, Hij die altijd trouw blijft, ook als de mensen ontrouw worden. ‘CARPE DIEM’ of beter ‘PLUK GOD’. Maar laten we vooreerst zeggen: “SERVIAM.” F.A.