Geloof

De grootste uitdaging in deze tijd is zeker om mensen kortbij of veraf niet altijd negatief te beoordelen. De dagelijkse sensationele berichten in de media over mensen schaden heel vaak die relaties die moeizaam met anderen zijn opgebouwd. Als we geloven dat mensen niet deugen gaan we hen ook zo behandelen. Het goede in de mens ontdekken is een uitdaging van elke dag. Mensen, hoe klein en kwetsbaar ook, aanvaarden met fouten en gebreken. Toch worden mensen geklasseerd om wat de media ons voor houdt. Roddel en achterklap, die meestal een eigen leven gaan lijden, bepalen heel vaak ons geloof in mensen. En toch zijn mensen meer dan het negatieve wat verspreid wordt. Mensen zijn goddelijk, een maaksel, een kind van Gods schepping. Gevormd naar Zijn beeld, op Hem gelijkend. Geloven in mensen, wat er ook gebeurt, hoe moeilijk het ook is. Daar overwint de liefde en is in elke mens het gelaat te herkennen van een liefdevolle, barmhartige en scheppende God die elke dag alles nieuw maakt!  TV