Wet of liefde

In het evangelie van dit weekend vertelt de evangelist Marcus over een rijke Joodse jongeman. Van jongs af aan had deze jongeman zich strikt gehouden aan de geboden van Mozes. En toch voelde hij zich niet gelukkig. Hij wou meer en wilde nog gelukkiger leven. Toen hij hoorde over de profeet Jezus wilde hij Hem ontmoeten want wellicht kon Jezus hem een nieuwe, een betere levenswandel voorstellen. Op de vraag van de jongeman wat hij moest doen om het eeuwig geluk te kennen antwoordde Jezus hem: “Eén ding is er wat je nog ontbreekt. Stel je vertrouwen niet in wat je hebt, in je bezit maar in wat je kan.” De schok was groot en de teleurstelling was diep want hiervoor moest de jonge man zijn hele levenswijze omgooien. Jezus voegde er ook nog aan toe: “Verkoop je bezit want niet de wet telt maar de liefde.” Alles weggeven kon de jongeman niet en bedroefd ging hij heen. Hebben wij het soms ook niet moeilijk met dat antwoord van Jezus?