Trouw

Tijdschriften houden ons wel op de hoogte: een gladde jongen die aan zijn derde huwelijk is begonnen, een hele mooie vrouw die aan haar vierde man toe is… Zou er nog trouw bestaan? Jawel, want in elk dorp woont wel een echtpaar dat 40 of 50 jaar getrouwd is en zo te zien en zoals ze zelf zeggen nog gelukkig ook.

Men zegt dat 1 op de vier huwelijken stuk loopt. Dat betekent dat 3 van de 4 huwelijken stand houden. Trouw bestaat dus wel degelijk. Je houdt het soms niet voor mogelijk: mannen en vrouwen en ook in andere verbintenissen. Ze lijken totaal niet op elkaar, andere belangstelling, ander karakter, andere levensgeschiedenis, alles anders. En toch klikt ’t en het zit goed vast ook. Het bindmiddel? De liefde. Trouw zonder liefde bestaat niet. Menigmaal lukt het zelfs in jaren niet elkaar te vinden, maar evengoed zijn er velen die hun gouden of zelfs diamanten huwelijksjubileum vieren. Trouw bestaat wel degelijk. Mag dit een oproep zijn om elke dag een bewijs te leveren dat liefde en trouw bestaan?