Beschimpt!

De zaligsprekingen staan haaks op wat de samenleving voor heeft hoe mensen met elkaar omgaan. Jezus neemt het op voor de mindere en zet ons in beweging, in vuur en vlam om daar aan mee te werken. In de zaligsprekingen wordt elke gelovige opgeroepen om in het spoor van Jezus zijn weg te gaan. Geroepen om mensen in hun concrete levenssituatie van elke dag nabij te zijn. Zichzelf weg te cijferen. De zaligsprekingen roepen op om getuigen te zijn in de wereld van vandaag. Woorden omzetten in daden brengt Het Rijk der Hemelen – Godsrijk, reeds onder ons  aanwezig. De laatste regels van de zaligsprekingen geven te verstaan dat de beleving ervan, dit te verkondigen, laat staan in praktijk te brengen, zeker in onze dagen niet zo maar van zelfsprekend is. Daarom heeft Jezus aan allen die geroepen worden om dit concreet te maken bemoedigende woorden gesproken: “Ik ben met u tot op het einde der tijden!”

TV