Deugd van matigheid

In kanteltijden

Sterk neigen naar harmonie

Onevenwichtig leven bestrijden

Met rustgevende innerlijke hegemonie

Liefdevol tot balans komen

Aanwas van empathisch vermogen

Onbescheiden zelfzorg klaarstomen

Beheersing van maat beogen

In juiste verhouding vermengd

Deemoed van orde verkregen

Gepast verlangen aangelengd

Met deugdzaamheid aaneengeregen

Temperantia

In de gloria

jvdb