Ontwaakt

Een groezelig dek

lag op mijn ziel.

Spinnen hadden vrijpostig er

hun webben op gespannen.

Mijn hartogen dicht.

De deuren gesloten,

omdat geen mens

de sleutels vond…

Toen ben JIJ gekomen,

mijn lieve God.

Jouw Woord deed pijn,

maar het brak

mijn kerker open.

Ik adem weer, ik adem

dankzij U,

mijn grote God.

Ik ben ontwaakt!

Gij roept mij tot leven.

Alleen Gij, Goede God,

geeft het Ware Leven…

Mieke