Religie

De godsdienst, de religie, krijgt vandaag steeds minder en minder aandacht. Ik geef een paar voorbeelden. De godsdienst krijgt o.a. steeds minder aandacht in de jeugdbewegingen die destijds Christus zelfs hoog in hun vaandels en uniformen een plaats gaven. Ook in het onderwijs komt religie in het gedrang. Er gaan zelfs stemmen op voor het schrappen van de godsdienstlessen. Maar tegelijk is er nood aan zingeving. Blijkbaar volstaat materiële welvaart niet om mensen het gevoel te geven dat hun leven zin heeft. In Leuven zullen binnenkort enkel sprekers vertellen waarom het in de Belgische samenleving de verkeerde kant zou kunnen uitgaan met religie en christelijke beleving. De schrijfster, Kristien, getuigt: “Het gaat in religie niet over het ‘ik’ maar over ‘wij’. De boodschap van mededogen en naastenliefde primeert voor mij.”