Wie is Hij?

Willen wij in deze tijd, in deze samenleving als christenen onze profetische kracht en warme dynamiek niet verliezen, dan is het belangrijk dat wij, christenen, ons telkens opnieuw laten raken en bezielen door Gods Geestkracht. Ook die Man van Nazareth liet zich destijds vervullen van Gods hartelijke gedrevenheid. En één van de bijbelse schrijvers, namelijk Marcus wist dit, na Jezus’ dood, eenvoudig en toch bezield te vertellen: Jezus, de Christus, beleefde blijkbaar veel kracht en vreugde als Hij mensen iets mocht laten vermoeden en ervaren van Gods zalvende goedheid. Met zijn spreken en schrijven over Jezus wilde Marcus Jezus’ leerlingen en ook ons laten begrijpen en ervaren wie Jezus echt is als we Zijn levensweg, Zijn daden proberen na te volgen.