Barmhartigheid

Barmhartigheid staat centraal in alle wereldgodsdiensten en welke levensbeschouwing dan ook. Daarom heeft in de wereld de beweging van barmhartigheid een spoor getrokken in de geschiedenis van mensen. De verschillende vormen waarin barmhartigheid verschijnt zijn een uitdrukking van de samenleving en de spiritualiteit die barmhartigheid in zich draagt. Barmhartigheid is niet zo zeer medelijden hebben, maar wordt gekenmerkt door de daden die je stelt. Barmhartig zijn is een belangrijke deugd om je weg met anderen te kunnen gaan in doen en laten in je omgang met elkaar. Barmhartige mensen zijn zij die warmhartig zijn. Mensen met een warm hart, wiens hart zo warm is dat anderen zich kunnen warmen, opnieuw tot leven kunnen komen. Barmhartig zijn is de armen sluiten rond de gekwetste mens om daarin barmhartigheid te mogen ondervinden!

TV