Zending?

Kardinaal en aartsbisschop Jozef de Kesel schreef onlangs een boeiend boek. Het is wellicht een geschikt geschrift dat ook ongelovigen kan aanspreken. De kardinaal maakt duidelijk hoe de kerk in haar diepste wezen missionair is en hoe God haar geroepen heeft om Zijn liefde aan allen bekend te maken. Het is niet de zending van de kerk de wereld te veroveren. De kerk is wel geroepen om sacrament voor de wereld te zijn: teken van Gods liefde. Het is geen bekeringsijver want daarvoor heeft onze kardinaal immers te veel respect voor andere religieuze tradities en levensovertuigingen. De kerk moet zich wel herbezinnen over haar eigenlijke taak en haar plaats kennen in alle nederigheid. Wij moeten ons wel – als kerk – situeren binnen de context van een seculiere en moderne samenleving.

Stad van uitersten

Stad van uitersten

Waar terrassen overbezet zijn

en kleur de boventoon voert.

Waar klanken onverstaanbaar worden

alleen sfeer blijft.

Stad van uitersten

Waar achter gesloten deuren gezwegen wordt

en zwart de gangen kleurt.

Waar hier en daar gepreveld wordt

wanneer men denkt dat niemand hoort.

Stad van uitersten

Waar de één de ander niet kent,

Hier en nu het enige is dat telt.

Waar aan het eind van een etmaal

men goedgevuld over zijn boeken wrijft.

Stad van uitersten

Waar ik wegen fietsend doorkruis.

Kijk naar wat ons verbindt.

Waar ik op de cadans van de wielen murmel:

Mijn stad, mijn dorp, mijn plein ,mijn buur.

Mijn kleur, mijn vrijheid, mijn angst.

Mijn verandering, mijn tijd, mijn bekrompenheid. Mijn stad van uitersten.

(m.v.)

Honger

De regen viel met bakken uit de lucht, het was ijskoud en de wind floot ons rond de oren. Geen weer om er een hond door te jagen, laat staan een weldenkende mens. En toch trotseerden we de weergoden. Een paraplu, een regenjas, gepast schoeisel en een plooistoeltje waren onze wapens. Onze honger naar cultuur, ons verlangen naar iets moois was veel te groot om ons nog langer thuis te houden. En met dat gevoel waren we niet alleen. In groepjes van vijftig maakten we een rondje met drie haltes en stilden we onze nood in open lucht. Reikhalzend naar publiek betraden een muzikante, een schrijver en twee woordkunstenaars voor het eerst sinds lang weer het podium. Ze smeten zich alsof hun leven ervan af hing. Iedereen voelde zich de koning te rijk. Als een spons, zo zogen we alles op. We laafden ons aan de zoete drank van muziek, woord en beeld. En uitgeregend als verzopen katten, maar innerlijk verzadigd en een beetje beschonken van geluk, dansten we huiswaarts onder onze paraplu. Wat hebben we elkaar gemist!

“Alles is perceptie”

Leef, lach en geniet …

Ook al heb je soms verdriet.

Iedere dag heeft wel iets goed,

Het is je perceptie die het hem doet.

Leef je leven in volheid iedere dag,

Dankbaar voor de dingen die je beleven mag.

Voel je hart dat klopt en tikt,

Bewonder het betoverende avondlicht.

Wees blij dat je boeiende mensen kent,

Dat je mag zijn en kan uiten wie jij bent.

Zing, dans, uit wie je bent op jouw manier,

Het leven vraagt die vrolijkheid en dat vertier.

Aanschouw het wonderen van iedere dag,

Dat jij steeds opnieuw beleven mag.

Vul je dagen met wat goed voelt in je hart,

Iedere ochtend schenkt een nieuwe start.

Evy

Brood is kracht

Het was niet toevallig dat destijds de Joden begonnen te morren een dag na de broodvermenigvuldiging. Dan werd het hoog tijd dat Jezus hen duidelijk maakte dat het Hem niet te doen was om een gratische brooduitdeling. Het ging om Zijn persoon: “Ik ben het brood”. Uit ervaring weten wij dat goed eten belangrijk is om krachtig en vitaal te leven. Als het ons ontbreekt aan het nodige voedsel dan verliezen wij onze kracht maar ook onze levenslust. Die Man van Nazareth werd destijds ervaren als een brood van goedheid, als een koekebrood. Wij, mensen, zijn hoopvol als wij kracht mogen ontvangen en ervaren bij medemensen. Voor christenen kan dat vooral Jezus zijn. Daarom laat de evangelist Johannes Jezus zeggen: “Ik ben het brood dat leven geeft.” Hij wilde Gods dynamiek van liefde als het ware laten proeven als voedzaam brood. Mogen ook wij, door God bezield en gevoed, brood zijn voor elkaar, elkaar meelevend nabij.

Armen van geest!

Arm van geest ben je, als je je niet groot en je niet stoer en sterk maakt tegenover God en zeker niet tegenover je medemensen. Als je gering en bescheiden als de minste, de kleinste, ontvankelijk en nederig het lot deelt van medemensen die met lege handen in de wereld staan en van niemand ook maar iets te verwachten hebben. Als je de eenzaamheid en verlatenheid met anderen deelt en er probeert deel van uit te maken. Als je alle grootspraak en hoogmoed van je verwijderd houdt en je eigen wijsheid laat varen en niet gebiedend aan anderen oplegt. Als je niet handelt naar de letter maar de achterliggende bedoelingen van mensen probeert te begrijpen, het beluisteren omzet in daden. Als je in volle overgave, onberekend er wil zijn voor mensen van vandaag. Dan behoor je al toe aan Het Rijk der Hemelen!

TV

Drooggelegd

Vooruitgestuurd:

voorbode om de weg vrij te maken,

om mee te schrijven aan geschiedenis.

Terugkijkend

was ik liever nog gebleven;

desnoods drinkend met laatdunkende.

Gezelschap is te verkiezen

boven deze

drooggelegde put.

(m.v.)

Danken altijd en overal

In een artikel over gezondheid lees ik de uitnodiging om elke avond 5 redenen van beleefde dankbaarheid in de dag op te schrijven, dit kan veel in onze geest herstellen… Ook in de misvieringen wordt het dankbaar zijn onderlijnd: “Laat ons danken altijd en overal…”  Zonder er speciaal aandacht aan te geven, onbewust zelfs, bidden wij voor het gezond blijven, ook in ons lichaam! En ja, dankbaarheid voelen is zo belangrijk om vreugde te voelen doorstromen, die echte en diepe vreugde waardoor waarde en zin aan ons leven gegeven wordt… “Danken altijd en overal” is een eerste stap naar de waardevolle Liefde van en voor alles wat leeft, ons zelf inbegrepen, geliefd zijn en liefde geven gaan gepaard. Kunnen danken is gelijk aan een ondertekening: ik heb waardevol ontvangen en kan het doorgeven vandaag en alle dagen van mijn leven.

Dit is gezond zijn…