De wegen van ons hart

De Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, want Hij kent de wegen van ons hart. Bij Hem geen valse schijn. Maar God is mild. Hij wil ons uitzuiveren. Niet langs buiten maar langs binnen. Hij wil dat wij zelf verantwoordelijkheid nemen voor ons leven. Maar Hij leidt ons. Het is een samenwerking. Inspelen op Gods genade. Soms voel je Hem duidelijk aanwezig, maar Hij kan ook lange tijd veraf blijken. Hij wil dat wij ons naar Hem keren, uit trouw. Hij verlangt naar ons en wil ons hart. Ook als het niet vertroost wordt. Maar vergis je niet, God laat ons nooit echt in de steek. Maar dat kunnen wij met ons verstand niet vatten. Het komt er op aan Hem te behagen en niet je eer van mensen te verwachten. Wat wij allemaal al niet doen om goed over te komen. Om in orde te zijn. Om geen schande over ons af te roepen. Dat maakt ons bang. We zijn bang voor de mening van anderen. Die weg moeten we verlaten. Vrees God. Volg zijn geboden. Langs die weg brengt Hij je thuis.