Waar woont God?

‘Waar woont God?’ De vraag die de rabbi van Kotzk onverwachts stelt, verrast zijn gasten. Wijze mensen aan zijn tafel.

En de professoren spotten met hem: “Wat vraag je ons nu? Is de wereld niet vol van zijn luister?” Maar de rabbi geeft zelf het antwoord op zijn vraag: “GOD IS DAAR WAAR MEN GOD BINNENLAAT.” (Martin Buber)

Zijn wij bereid God binnen te laten in onze vragen, in onze pijn, in ons verdriet en onze droefheid, ons rouwen om een geliefde?

Zijn wij bereid God binnen te laten in onze vreugde, in onze dagelijkse bezigheden, in onze relaties in gezin, op werk…?

Zijn wij bereid God binnen te laten in het diepste van ons eigen hart?…

Zijn wij bereid God binnen te laten in onze aandacht voor de schepping, onze thuis?…

Zijn wij bereid God binnen te laten als God tot ons komt in onze zussen en broers: ontheemden, vluchtelingen, noodlijdenden?

Een kerklied komt in mijn gedachten… ‘God komt tot ons, gans onverwacht, in mensen en in dingen’…