Gerechtigheid

Als je streeft naar gerechtigheid bouw je mee aan een wereld waar gerechtigheid kan geschieden aan anderen en ook aan jezelf. Hongeren en dorsten naar gerechtigheid is zich blijvend inzetten opdat, vanuit je kleine leefwereld, gerechtigheid kan uitgedragen worden in de grote wereld waar zoveel onrecht zegeviert. Zich daarvoor blijvend inzetten, vaak ten koste van je eigen, is ijveren voor een eerlijke handel, dagelijks brood op tafel voor misdeelden, een eerlijke verdeling van wat de aarde geeft. Gerechtigheid is ingebed in de structuren van de samenleving, hoe verward het ook mag klinken. Bijbelse gerechtigheid gaat nog verder dan alleen rechtvaardigheid en is doordrenkt van genade, barmhartigheid en vergeving. Het is structurele liefde wat elke mens nodig heeft om mens te zijn, tot verzadiging te komen van al het goed!

TV

Waar woont God?

‘Waar woont God?’ De vraag die de rabbi van Kotzk onverwachts stelt, verrast zijn gasten. Wijze mensen aan zijn tafel.

En de professoren spotten met hem: “Wat vraag je ons nu? Is de wereld niet vol van zijn luister?” Maar de rabbi geeft zelf het antwoord op zijn vraag: “GOD IS DAAR WAAR MEN GOD BINNENLAAT.” (Martin Buber)

Zijn wij bereid God binnen te laten in onze vragen, in onze pijn, in ons verdriet en onze droefheid, ons rouwen om een geliefde?

Zijn wij bereid God binnen te laten in onze vreugde, in onze dagelijkse bezigheden, in onze relaties in gezin, op werk…?

Zijn wij bereid God binnen te laten in het diepste van ons eigen hart?…

Zijn wij bereid God binnen te laten in onze aandacht voor de schepping, onze thuis?…

Zijn wij bereid God binnen te laten als God tot ons komt in onze zussen en broers: ontheemden, vluchtelingen, noodlijdenden?

Een kerklied komt in mijn gedachten… ‘God komt tot ons, gans onverwacht, in mensen en in dingen’…