Verandering

‘Nader bij U, mijn God, U naderbij’ ’t zij langs kruis of vreugd, hoorde ik op radio Maria. Daar zit de pijnlijke angel voor ons mensen: zijn we wel degelijk overtuigd om ons aan te passen zeker als het gaat om het welzijn van ‘elke’ mens op aarde? Ik denk aan de klimaatcrisis, het voedseltekort in het Zuiden, de veelzeggende pandemie … Als deze bereidheid tot echt engagement er niet is, kan onze wereld dan genezen van zijn diepe wonden van hebben (bezit), willen (ambitie, presteren) en kunnen (hoogmoed/almacht)? Elke keer we de fiets nemen i.p.v. de auto en/of we reizen met de trein i.p.v. met het vliegtuig begunstigen we een beter klimaat. Telkens we spaarzaam en bewust met voeding omgaan, eren we  niet alleen wat we mogen verorberen, gaan we voedselverspilling uit de weg. De beperkende coronamaatregelen blijven volgen in het belang van éénieders welzijn, kost moeite. Wijziging van gedragspatronen vraagt altijd inspanning en goede wil. ‘Heb ik alles gedaan wat ik had kunnen doen?’ vroeg pater Bob zich af …