Wij worden getrokken

Als wij geboren worden, worden wij getrokken uit de schoot van onze moeder. Het leven wordt ons zo geschonken. Willen of niet. Maar dat besef je dan niet. Je leeft gewoon, je ademt, het gaat vanzelf. Later leer je je daarover te verwonderen en dankbaar te zijn. Er zijn misschien momenten waarop je wenste niet geboren te zijn. Ouders zien hun kinderen opgroeien in een wereld vol gevaar. Waren we er dan maar beter niet aan begonnen? Je kan die vraag stellen, maar het leven is sterker. De overlevingsdrang is sterker. En uiteindelijk komt alles goed. Een gezond basisvertrouwen is onontbeerlijk om de reis aan te vatten. Maar zelfs schipbreukelingen kunnen thuiskomen. En hoe komt dat? Omdat we getrokken worden. Niemand komt tot de Vader, als de Vader hem niet trekt. En Jezus zegt dat Hij op het kruis allen tot Hem zal trekken. Wie daarvan al getuigt, is goed op weg. En dat doet Maria als eerste. Zij heeft haar fiat gegeven om getrokken te worden door haar zwangerschap en door de vrucht van haar lichaam, Jezus. Zalige Hoogdag!