Treurenden!

Je bent treurig als je niet alleen om je zelf, maar treurig bent om medemensen om je heen die onrecht worden aangedaan, veraf en kortbij. Jezus zelf kwam in Jeruzalem en weende over de stad. Hij weende over wat er te gebeuren stond. Toen hij de mensenmenigte zag die Hem steeds volgde, voelde Hij medelijden met hen omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen als schapen zonder herder. Treuren is geen compassie hebben maar zoals Jezus er alles aan doen om verbetering te brengen in het leven van uitgeputte, hongerende en hulpeloze mensen. Mee treuren over en met mensen is vechten tegen het lijden dat mensen wordt aangedaan omwille van de starheid van anderen. Treuren is verdriet hebben om mensen om je heen, omdat de wereld om je heen lijdt. In het mee treuren met mensen ervaar je nu al dat je zelf getroost kan worden!

TV