Zending?

Kardinaal en aartsbisschop Jozef de Kesel schreef onlangs een boeiend boek. Het is wellicht een geschikt geschrift dat ook ongelovigen kan aanspreken. De kardinaal maakt duidelijk hoe de kerk in haar diepste wezen missionair is en hoe God haar geroepen heeft om Zijn liefde aan allen bekend te maken. Het is niet de zending van de kerk de wereld te veroveren. De kerk is wel geroepen om sacrament voor de wereld te zijn: teken van Gods liefde. Het is geen bekeringsijver want daarvoor heeft onze kardinaal immers te veel respect voor andere religieuze tradities en levensovertuigingen. De kerk moet zich wel herbezinnen over haar eigenlijke taak en haar plaats kennen in alle nederigheid. Wij moeten ons wel – als kerk – situeren binnen de context van een seculiere en moderne samenleving.