Brood om van te leven

Brood, voedsel, is één van de primaire levensbehoeften van de mens. Voedsel is leven. Het stilt onze eerste honger. Maar er is nog een andere honger. Een honger naar antwoorden op levensvragen. De vraag van Lode Zielens “Moeder, waarom leven wij?” vat al deze vragen goed samen. Voor christenen is er maar één antwoord. Jezus. “Ik ben het brood dat leven geeft. Wie tot mij komt, zal geen honger meer hebben…”, zegt Jezus. Zijn woorden, zijn levend voorbeeld, zijn meer dan een vulling voor onze maag. Zij zijn de grondslag voor ons leven, zij vormen de hoeksteen, het fundament waarop wij mogen verder bouwen. Jezus is ons “Brood” om van te leven. Als we Hem volgen, doen zoals Hij heeft voorgedaan, kunnen ook wij brood zijn voor anderen. Bewijs is de grote solidariteitsgolf die opnieuw op gang kwam na de zware overstromingen van de laatste dagen. Langs verschillende kanalen kwam hulp op gang, werden voedsel en spullen ingezameld… Wie brood geeft, geeft meer dan brood, geeft leven!