Andere wereld

In een andere wereld

zou ik willen zijn

waar men geen haat kent

geen angst en geen pijn.

In een andere wereld

zou ik willen leven

waar mensen nog iets om elkander geven

en niet door hebzucht zijn gedreven.

In een andere wereld

zou ik willen wonen

waar de natuur nog zuiver is

want zuivere lucht wordt een groot gemis.

In een andere wereld

zou ik willen werken

waar mensen niet als werktuig worden opgedreven

maar als waardevol individu verheven.

Daarom zou ik de wereld liever anders zien

of wordt het in de toekomst nog erger misschien?

Jozef V.