Met twee!

“Christenen hebben dikwijls een zeer zinvol zingevingssysteem ontwikkeld”, zo getuigde een Nederlandse journaliste die destijds heel bewust en zichtbaar het kerkgebeuren losliet. Nu, vele jaren later, vertrouwt zij het volgende toe aan een krant: “Religie of godsdienst voorziet in vele behoeftes zoals: barmhartigheid, vergeving, solidariteit.” Gelovigen vermoeden dat een godsdienst ook nu nog voorziet in hartelijke verbondenheid. De evangelist Marcus vertelde destijds ook heel uitdrukkelijk dat Jezus Zijn vrienden per twee uitstuurde want zo konden zij elkaar aanvullen en steunen. Het getuigenis van twee of meer mensen samen kan op die wijze ook krachtiger ervaren worden.