Er is hoop

“Onze westerse samenleving is erg seculier of werelds geworden,” zo schrijft kardinaal Jozef De Kesel onlangs in een boek. We lezen: “De kerk verkeert in crisis en dat is juist maar dat de situatie stilaan naar het einde gaat is onjuist.” René Stockman, de bekende overste van de Broeders van liefde, gebruikt in het weekblad Tertio vier woorden. De twee eerste woorden zijn: ‘bescheiden’ en ‘kleiner’, doelend op kerk en godsdienst. Ja, dat zal wel zo zijn. De twee andere zijn: ‘belijdend’ en ‘open’. Zo probeert hij aan te geven dat hij verwacht dat kerk en godsdienst belangrijk blijven. Maar hij weet ook dat wie Jezus volgt niet moet verwachten toegejuicht te worden in deze wereld. En de Broeder sluit zijn inbreng als volgt af: “Dierbare gelovigen, er is hoop.”