Vertrouwen

Terwijl ik mijn vriend omhelsde,

fluisterde ik: “ik zie u graag”.

Hij antwoordde: “Dat weet ik.”

Stilte

Ik zag een prachtige vlinder vandaag

en het leek of die antwoordde

op mijn bewonderende blik:

“Ik weet dat ik mooi ben”.

Toen kwam het binnen.

Ik wou dat ik iets had

van het vertrouwen van mijn vriend.