Aanwezig stellen (1/2)

In het christelijk weekblad Tertio kreeg onze kardinaal Jozef De Kesel enkele vragen voorgelegd in verband met zijn nieuw boek:’geloof en godsdienst in een seculiere maatschappij.’ Ik pik er enkele vragen en antwoorden uit. In korte tijd wijzigde onze maatschappij grondig ook in zake kerk en religie. De kardinaal reageerde: “Ja, de scheiding tussen Kerk en Staat is verworven maar de kerk kan en mag nog een rol spelen en daar Gods liefde aanwezig stellen.” “Het christendom met het evangelie wil niet alleen mensen kracht geven in hun privé leven”, aldus de kardinaal. “Maar het evangelie wil gelovigen, wil christenen ook motiveren om het samenleven te bevorderen ten goede want je kunt maar christen zijn in relatie met anderen.”

Morgen luisteren we nog even verder naar uitspraken van onze kardinaal.