Als Maria…

Zij die in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Rwanda, Mexico … na jaren van misbruik, plundering, corruptieschandalen … toch de weg opgaan van menselijkheid en poging tot wezenlijke verbroedering, zijn zij niet als Maria? Zij die meewerken, jong en oud aan de wederopbouw van de kerken en de huizen in platgeschoten landen als Syrië, Afghanistan, Irak? Zijn dit geen Gezanten Gods? Zij die al 12 jaar leven in de open gevangenis van Gaza en via theater en spel proberen de jongeren een stem te geven om te kúnnen ventileren en opnieuw te motiveren naar de toekomst toe? Is dat niet de graankorrel die sterft alvorens terug te ontkiemen? Zij die meestrijden voor zelfbehoud en -ontwikkeling van het Zuiden, opdat deze landen hun ‘eigen’ rijkdommen als olie en andere kostbare mineralen tenminste ook zouden kunnen benutten? Véél gebeurt onder de radar, véél goeds in het verborgene … net als bij Maria die alles in haar hart bewaarde en het er overwoog… Ons aller Moeder is zo’n Voorbeeld! Maria, Oorzaak onze Blijdschap, ook dit is een pelgrimsroute..