Kinderen van God

God komt naar ons toe. Hij zit in het kleinste detail en tegelijk is Hij alles overstijgend. Dat kan alleen God. Onze God. De God van Abraham, Isaäk en Jakob. De God van David. De Vader van Jezus. Abba. Onze Vader.

En heel ons leven lang zijn wij ook op weg naar God toe. Wij zijn gedoopt in dit aardse leven, ondergedompeld, om te groeien naar het Licht. Nu kennen wij slechts ten dele, maar dan zullen wij Hem zien van aangezicht tot Aangezicht. Een hoopvolle belofte. Iets om je best voor te doen.

Als zowel de mens als God op weg zijn naar elkaar, kan het bijna niet anders dat we elkaar zullen tegenkomen. Daarom is het je geraden waakzaam te zijn, want iemand kent dag noch uur.

Als wij kind van God zijn, zit God dan in ons DNA? Inderdaad, wij zijn geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Kinderen erven eigenschappen van hun ouders. Kinderen van God erven het Rijk Gods. De naam van Jezus Christus is ook onze naam. Allen leven wij in één Geest. Indrukwekkend en altijd nieuw.