Sporen nalaten

Een tekst i.v.m. Hemelvaart maakte er mij attent op dat Jezus’ leerlingen wel naar de hemel zitten te staren, maar vergeten te kijken naar Zijn Voetsporen … Wat laat Hij na? Wat laat een geliefde/vriend bij mij verder leven?

Jezus leefde ons voor in genereuze Liefde en onnoemelijke Barmhartigheid. Wat bak ik daarvan? Waar kan ik bijsturen? Hoe kan ik mijn overleden partner navolgen in zijn/haar leefwijze? Wat draag ik mee van de talenten van familieleden/vrienden? Er zijn zo veel sporen die ik volgen kan. Ga ik ermee aan de slag? Volg ik de Geest die we ontvangen mochten bij ons doopsel? Doe ik de moeite om goed te onderscheiden? Zoals een voetafdruk in zand of modder gauw weer verdwijnt, zijn we vaak ook ’t spoor weer bijster. Toch kunnen we elk moment opnieuw starten en terug kiezen voor een beloftevolle waarde in ons leven. Dat het vuur van de H. Geest ons mag blijven wakker schudden om dag aan dag Zijn Goede Spoor te volgen, ja met vallen en opstaan. Heilige Geest, blijf ons toch Aanraken, we hebben U zó nodig!