Drie-eenheid (2/2)

Veel mensen, zeker gelovigen, ervaren Gods Geest als een ongeziene kracht. Ook Jezus werd destijds ervaren als een door Gods Geest bezielde Man. Hij was en leefde zo doordrongen van Gods Geestkracht dat Hij de naam kreeg: ‘Zoon van God’. En die verbondenheid tussen God als Vader, God als Zoon en God als Geestkracht wordt als een éénheid ervaren en ook zo benoemd. Die drie – ene God is daar waar er verbondenheid van Liefde ontstaat en kan groeien. En na Jezus’ dood bleven zijn Zijn vrienden samenkomen in diezelfde verbondenheid van Liefde. Ze bleven samen bidden en de kracht die ze haalden uit hun gebed werd en wordt ook nu nog gebruikt om mensen en gemeenschappen te bemoedigen en om kleine stappen te zetten in de richting van meer hartelijkheid.