Drie-eenheid (1/2)

Deze dagen werd er in onze parochiebladen heel zinnig en hoopvol gesproken en geschreven over hoe Gods nabijheid, Zijn dynamiek, ons kan veranderen. Ik wil er in twee cursiefjes aandacht aan schenken. In dit eerste stukje wil ik vooral de nadruk leggen op God als Vader en als Geestkracht. Als wij aan onszelf worden overgelaten kunnen wij wellicht soms ook maar weinig aan ons leven, aan ons bestaan, veranderen. Gods Geest wil in ons een scheppende vernieuwing teweeg brengen, een opflakkering. Als de belangeloze, Vaderlijke liefde van God ons kan en mag raken worden wij als het ware mee opgenomen in de stroming van de goddelijke tederheid. Voor ons, mensen, kan dit dan betekenen dat ons bestaan wel verandert. Zo kunnen we omgevormd worden tot iemand met een barmhartige houding en dit in navolging van God zelf. De vloed van Gods Geest, van Zijn gedrevenheid kan zo ons samenleven verwarmen en verdiepen. Morgen benadrukken we meer hoe Jezus, Gods Zoon, in het goddelijk spoor geleefd heeft.