Hemels

Het is de laatste tijd zo bewolkt, de lucht zo grijs, gesloten.

Is er nog wel een hemel? Is het ook geen afspiegeling soms van ons gevoel van binnen: gevangen, ontgoocheld, verdrietig, door dingen die in onszelf en om ons heen gebeuren? Verre van hemels, integendeel, het lijkt soms wel een hel. En toch…

Overal waar wij een beetje vreugde kunnen brengen, is er een sprankeltje zon. Overal waar we een vleugje hoop kunnen zaaien breekt de bewolking open, komt er ruimte. Het leven krijgt een bredere horizon. Overal waar wij liefde ontmoeten gaat de hemel open. De hemel is immers daar waar we thuis kunnen komen bij elkaar en bij God.

Morgen is het op een doodgewone donderdag Hemel-vaart-dag. De christenen vieren dat Jezus na zijn verrijzenis thuiskomt bij zijn Vader. Een grote vreugde, hemels!

Een dag om in geloof thuis te komen bij Hen en bij elkaar: dan is de hemel dààr!