Stilte bij Jou

De mooiste muziek

is de stilte bij Jou,

mijn God…

zo innig, intens en doordringend lief.

Ik baad mijmerend in die Liefde

vergetend hoe donker eens

mijn inzij was,

vergetend hoe zwart ik verfde,

kerfde, in mijn ziel.

Nu ben Jij daar, en

spreken doe ik niet.

Ik luister.

‘k Hoor zacht gefluister.

Nee, spreken kán ik niet.

Zal dit lied oneindig duren?

Ik, ik weet het niet.

‘k Wil enkel Jouw Stilte horen

Alle ontij heeft haar stem verloren.

Kom met Jouw Stilte, God…

Ik houd de wacht…

… hoor zacht gefluister.

Ben Jij dáár, Grote God?…

Mieke